В днешно време денталните лекари се възползваме напълно от възможностите на съвременните технологии с цел поставяне на по-добра и точна диагноза. Това води до по-точно лечение и предвидим краен резултат.

Защо се налага да правим рентгенови снимки?

 • при всяка една първоначална среща – за да съберем достатъчно информация за съзъбието на пациента. Правят се няколко малки снимки или панорамна снимка. Снимките са задължителни, за да можем да направим подробен преглед и да дадем точна информация за състоянието ви.
 • при вероятност за наличие на скрити процеси – най-често междузъбните кариеси не са видими при преглед и е добре да се направят малки снимки за кариес диагностика. Това дава възможност за своевременна реакция, преди кариесът да е стигнал по-дълбокo.
 • проследяване на кореново лечение – старите коренови лечения е добре да бъдат проследявани, особено ако има съмнение за недобре проведено лечение. При такива ситуации се развиват хронични процеси, които протичат безсимптомно и могат да се изострят по всяко едно време (например, лятната ни почивка). Всяко ново кореново лечение трябва да бъде задължително осъществено с минимум три снимки – преди, по време на и след.
 • поставяне на импланти – имплантите в днешно време се поставят предвидимо. За това спомага съвременна СВСТ технология, още позната като 3D. Дава най-точна представа за обема, височината и плътността на костния апарат и възможност за планиране на най-подходящия размер имплант за мястото. За нас е задължително преди да се постави имплант да се направи СВСТ изследване, а по време на поставянето и непосредствено след – да има контрол с малки снимки. Имплантите се проследяват през годините с малки снимки, за да се проверява за наличие на възпалителни процеси или костна атрофия (физиологична или патологична), защото тези състояния са лечими, ако се диагностицират навреме.
 • други ситуации – преди ортодонтско лечение, за откриване и лечение на деформации, липса на зародиши, изследване на ретинирани зъби, изследване на размери и качество на кост, които с още много други отговори се получават чрез дентални рентгенови снимки. Индивидуално според нуждата, се определя коя ще е най-подходящата снимка.

Видове рентгенови снимки?

 • малки сегментни снимки – най-често използвани, за установяване на наличие на кариес, проследяване на коренови лечения, състояние на пародонта и костта, проследяване на импланти.
 • панорамни снимки – с тях се добива цялостна представа за съзъбието, включително и представа за състояние на  темпоромандибуларната става.
 • СВСТ (3D) – максимално подробни снимки с точни и добри детайли, служещи за абсолютно всичко. Това е най-модерният метод за снимане, при който получаваме точна информация и може да поставим правилната диагноза, което да доведе до подходящо лечение.
 • цефалографии, снимки на ТМС – използват се при ортодонстки лечения и тотални рехабилитации на зъбно-челюстня апарат.

Вредят ли рентгеновите снимки?

Рентгеновните лъчи са вид електромагнитно лъчение като светлината, радиовълните, утлравиолетовите и инфрачервените лъчи. Човек в ежедневието си поема различни дози радиация.

Установено е, че повече радиация се поема в следните случаи:

 • инхалиране на радон от въздуха
 • чрез храната и водата
 • гама лъчение от земята и сградите
 • космическо лъчение

Във всички  гореизброени случаи е възможно да поемете повече радиация отколкото от една детнална рентгенова снимка. Съверемните дигиталани регнтени са с изключително малко натоварване, както и време на облъчване. За класически дентални рентгени, например, 1 малка дентална снимка е равна на 1-2 дни облъчвне от природния фон или 2-часов разговор по мобилен телефон. Съвременните дигитални ренгтени са доста по-щадящи и 1 малка дентална снимка е равна на 5 часа радиационен фон или 10-минутен разговор по мобилен телефон. Панорамната снимка и СВСТ са с по-дълго време  на облъчване, но при добрите рентгенови апарати, радиационото натоварване е доста малко.

Примери за сравнение:

 • рентгенография на бял дроб = 20 малки снимки
 • венозна урография = 600 малки снимки
 • компютърна томография на глава = 700 малки снимки
 • компютъра томография на гръден кош = 2000 малки снимки

Извод: рискът при денталните снимки е сведен до абсолютния минимум. Вашият дентален лекар ще ви препоръча най-съвременните дентални рентгенови апарати.  Изисквайте поставяне на предпазна яка и нагръдник при направата на снимки.

Често под видимо здравите зъби се крият проблеми и възпалителни процеси, които могат да бъдат ранно диагностицирани чрез рентгенография. Спазвайте насоките на денталния си лекар и бъдете отговорни към индивидуално изготвения ви план за дентални грижи и профилактика.