Страх от дентално лечение – фобия или липса на информация

Денталното лечение e неоходимост за всички нас. Страхът и фобията от дентални процедури в днешни дни са сред основните причини за понижаване на нивото на денталното здраве и появата на различни по степен усложнения, с които ние като лекари се сблъскваме ежедневно. Именно едно от основните предизвикателства и трудности в нашето ежедневие е борбата с този страх.

Денталната фобия е състояние на патологичен, натрапчив, ирационален страх от дентални манипулации, който предизвиква трайно негативна емоция при всеки сблъсък с необходимост от лечение. За съжаление, денталната фобия е придобито състояние. Тя най-често се дължи на старо преживяване, свързано с болка или негативно усещане, унижение или липса на достатъчно информация. Никой не обича да изпитва болка, никой не обича неизвестното, никой не обича да бъде унижаван. Това предизвиква състояние в пациентите, което те носят дълго в себе си и колкото повече време минава без да се вземат мерки, толкова по-трудно за овладяване става то.

Съществуват и други причини за дентална фобия, но те като процент са по-малко:

-вродена фобия, както вродените фобии от змии, насекоми и др.

-фобия, породена от история за преживяване, разказвана от близки, приятели и др.

Денталната фобия се разделя на три степени – тревога, страх и същинска фобия. Тревогата е нормално състояние за голям процент от хората. Нормално е да се тревожим не само за предстоящо дентално лечение, нормално е да се тревожим за интервю за работа, за близък човек, за предстоящо събитие. Страхът е породен от минали неприятни преживявания при дентален лекар. Същинската фобия е комбинация от предишните две състояния, но с много по-голяма сила. В основата на всяка една степен обаче, стои освен старо преживяване, според нас и основно – липса на информация, страх от неизвестното. Необходимо е да бъде добре определено към коя категория спада пациентът, за да може да му се предложи адекватно отношение.

Преди започване на работа и показване на професионални умения в денталната медицина, употреба на добра и модерна апаратура, трябва да бъдат изградени точно определени взаимоотношения с пациента, така че той да е в пълен комфорт. Като доста сериозен проблем, който предшества всяка една дентална манипулация, нашият екип има различни начини и предложения за спряването със страха:

  • Добро първо впечатление в първите 7 секунди. Според учените, първите 7 секунди са най-важни за създаване на първо впечатление. Пациентът бива посрещан в добра хармонична обстановка от цветове, аромати и звуци, които да създават поне 1% спокойствие. Топлото отношение, усмивката, жестът могат да променят настроението и състоянието на всеки, дори и на случайния човек на улицата.
  • Осигуряване на достатъчно време за разговор с пациента и даване на пълна информация за състоянието, нужда от лечение и бъдещи манипулации. В забързаното ни ежедневие като лекари, все по-трудно намираме време за дълги разговори. Работим в манифактура, което е пагубно както за нас, така и за пациентите ни. Отделеното време за разговор с пациента е безценно за него. Хората ги е страх от липсата на информация, от предстоящото и от неразбирането на нашата професия. Напълно нормално е да се отнесем към пациента като човек, а не като диагноза. Според нас денталното лечение е една взаимна отговорнст – както наша, така и на пациента. За да сме сигурни, че тази отговорност ще се поеме и от двете страни – доверието е едно от основните неща, което трябва да се изгради – от пациента към лекаря и от лекаря към пациента. Това става чрез правилно определени очаквания на пациента, правилно определени страхове и тревоги и адекватно отношение спрямо тях. Ние като екип отделяме време за разговори поне по 1 час, ако се налага и неколкократно. При съмнение за недостатъчна информация, приканваме и предразполагаме пациентите си да ни задават въпроси, опитваме се да им визуализираме как се случват нещата, опитваме се да удовлетворим всички сетива, с цел намаляване на тревожността и лечение на придобитата дентална фобия, страх. Никога не започваме работа при първото посещение, освен ако няма някаква спешност.
  • Максимално безболезнено лечение. Има много начини за контрол на болката, дори ако трябва да се действа по-бавно, да се действа в различни посещения. За предпочитане е болката да бъде напълно елиминирана. Когато няма болка, страхът намалява. Когато няма болка и има добре поднесена информация, състоянието на пациента е добре разяснено и отношението е човешко – страхът изчезва.
  • Работа със съвременна апаратура и методики. Медицината и денталната медицина напредват със сериозна скорост. Денталната професия ни кара да учим цял живот и никога не трябва да спираме. Всеки дентален лекар в крак с времето може да предложи още по-предвидими резултати, по-високо качество и по-безболезнени процедури, благодарение на съвременни обучения и уреди.
  • При работа с деца, особено посещаващи за първи път дентален лекар, максимално се опитваме, дори при наличие на спешност, да направим така, че детето да не придобие страх от нас и от дентално лечение. В зависимост от възрастта на детето прилагаме различни методи за безболезнено и спокойно лечение – видео, звук, приказки, влизане в роли, за да не предизвикваме страх.

Денталната фобия е състояние, което изисква сериозно отношение и внимание. Апелираме към всички пациенти да споделят притесненията и страховете си със своите лекари, за да могат да се овладяват своевременно. Това би довело до подобряване на денталното здраве, а с него здравето в целия ни организъм.