Отправната точка на този клиничен случай: дама, загубила усмивката си.
 
За оптимално възстановяване на усмивката избрахме да изпозлваме термосенс протеза, ставна фрез протеза и метало-керамика. 
 
Очевидно е от снимките, че след посещението си в дентална клиника Ави Дент нашата пациентка е вече напълно трансформиран и по-усмихнат човек!