Възстановяване на усмивката с метало-керамика Noritake:

ПРЕДИ

Пациентката ни посети поради недоволство от състоянието на зъбите и усмивката си, с желание това да се поправи само чрез подмяна на короните;

MOCK UP

Изработка предварителен моделаж, пренесен като мок ъп в устата, за да не напуска пациентката клиниката с изпилени зъби и за първоначално обсъждане на желанията й за форма.

ВРЕМЕННИ ЗЪБИ

Поставихме временни зъби и изчакахме заздравителния процес след екстрахиране на зъб.

СЛЕД

След нанесените корекции по желание на пациентката, поставихме постоянните контрукции от метало-керамика Noritake и възстановихме визията и функцията на усмивката.