Рехабилитация на долна и горна челюст с единични циркониеви корони.